Ελεύθερη Ενημέρωση - Βήμα στην ΆποψηΔευτέρα, 26 Ιουνίου 2017

EIOPA: Μετ’ εμποδίων ο δρόμος για τις ασφαλιστικές και Συνταξιοδοτικά Ταμεία

Related image

Την έκθεση Δημοσιονομικής Σταθερότητας του Ιουνίου 2017 δημοσίευσε η EIOPA για τις (αντ)ασφαλιστικές και τα Συνταξιοδοτικά Επαγγελματικά Ταμεία για την Ευρώπη. Σύμφωνα με την μελέτη το Ευρωπαϊκό μακροοικονομικό περιβάλλον παραμένει εύθραυστο με κάποια σημάδια βελτίωσης. Οι αβεβαιότητες που απορρέουν από το πολιτικό περιβάλλον καθώς και οι αναδυόμενοι κίνδυνοι θέτουν προκλήσεις και για τόσο για τις (αντ)ασφάλειες όσο και τα Συνταξιοδοτικά Επαγγελματικά Ταμεία.

Ο κλάδος ασφαλειών συνέχισε να προσαρμόζεται στο νέο καθεστώς Φερεγγυότητας ΙΙ. Μετά την προετοιμασία για την Φερεγγυότητα ΙΙ, μερικές Ευρωπαϊκές ασφαλιστικές ενίσχυσαν την κεφαλαιακή τους θέση. Από τον Δεκέμβριου του 2016, η πλειοψηφία των ασφαλιστικών ανέφεραν ποσοστό κάλυψης Φερεγγυότητας άνω του 100%, με μέση τιμή 210%, επιβεβαιώνοντας ότι ο κλάδος έχει κεφαλαιοποιηθεί επαρκώς.
Διαβάστε αυτό το άρθρο:

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου