Ελεύθερη Ενημέρωση - Βήμα στην ΆποψηΔευτέρα, 26 Ιουνίου 2017

Τεχνολογία , κανονιστικό πλαίσιο και ΣΔΙΤ, οι προκλήσεις που σηματοδοτούν το μέλλον της ασφαλιστικής αγοράς

Image result for prospects

Τις μεγάλες αλλαγές που θα απασχολήσουν επιχειρήσεις και ασφαλιστικές εταιρείες αναφορικά με τα νέα πρότυπα για τις χρηματοοικονομικές αναφορές τόνισε σε παρουσίαση του, ο κ. Κωνσταντίνος Νικολόπουλος, Executive Director, Insurance and Actuarial Advisory Leader, EY Greece, στο πλαίσιο του 10th Insurance Conference

Επιγραμματικά, ο κ. Νικολόπουλος σημείωσε πως απαιτούνται οι κατάλληλες υποδομές από τις εταιρείες ώστε να ανταπεξέλθουν στα νέα πρότυπα τα οποία θα κάνουν "ντεμπούτο" το 2021. Οι βασικές αλλαγές όσον αφορά το IFRS17, που αντικαθιστά το IFRS 4, για τα ασφαλιστήρια συμβόλαια είναι η μέτρηση και λογιστική απεικόνιση, CSM & Risk Adjustment, η δημοσιοποίηση χρηματοοικονομικών αναφορών και η επίδραση στην κερδοφορία. Στόχος είναι να υπάρξουν ενιαίες λογιστικές αρχές για τα ασφαλιστήρια συμβόλαια και επίλυση προβλημάτων συγκρισιμότητας. Για το IFRS9, που αντικαθιστά το IAS39, οι αλλαγές επικεντρώνονται στην ταξινόμηση επενδύσεων, στην λογιστική αντιστάθμιση και τον έλεγχο απομείωσης αξίας χρηματοοικονομικών μέσων. Στόχος είναι η παροχή σχετικών και χρήσιμων πληροφοριών στους χρήστες οικονομικών καταστάσεων.
Διαβάστε αυτό το άρθρο:

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου