Ελεύθερη Ενημέρωση - Βήμα στην ΆποψηΤρίτη, 31 Μαΐου 2011

Όμιλος Talanx: Προετοιμασία για είσοδο στην κεφαλαιαγορά

Ισχυρά αποτελέσματα για το 2010 από τον όμιλο Talanx, που εκπροσωπείται στη χώρα μας από το ελληνικό υποκατάστημα της HDI-Gerling.

-      Μικτά εγγεγραμμένα ασφάλιστρα: 22,9 δισ. (+9%)
-      Καθαρά έσοδα από επενδύσεις: €3,2 δισ. (+20%)
-      Αύξηση στα ίδια κεφάλαια του Ομίλου κατά 12% σε 8 δισ.
-      Δείκτης φερεγγυότητας στο 196,6%
-       Επιτυχής ολοκλήρωση της πρώτης φάσης αναδιάρθρωσης του Ομίλου
-       Εξαγορές σε ακολουθία με την αναπτυξιακή στρατηγική
-    Περιορισμός των αποτελεσμάτων από αυξημένες προβλέψεις κινδύνου και έκτακτους παράγοντες

Με αυξημένα οικονομικά μεγέθη και νέα εταιρική δομή, ο Όμιλος Talanx αντιμετωπίζει το μέλλον από ισχυρότερη θέση. «Το 2010 δεν ήταν μία εύκολη χρονιά για εμάς, αλλά σε όρους δομικής προόδου προδιαγράφει την πορεία μας στο μέλλον», εξήγησε ο CEO του Ομίλου Herbert K. Haas. «Η αναδιάρθρωση του Ομίλου αποφέρει τα πρώτα αποτελέσματα, με νέα παραγωγή στον κλάδο ασφαλίσεων ζωής αλλά και εντυπωσιακή αύξηση ασφαλίστρων από τις εταιρείες μας στο εξωτερικό.» Η μείωση του λειτουργικού κέρδους (EBIT) το 2010 σε σχέση με το προηγούμενο έτος αποδίδεται σε αυξημένες προβλέψεις κινδύνου καθώς και έκτακτους παράγοντες.

Μία εξαιρετικά θετική εξέλιξη για το 2010 ήταν η εκ νέου αύξηση της οικονομικής δύναμης του Ομίλου: Τα ίδια κεφάλαια αυξήθηκαν κατά 12% σε €8 δισ. ενώ  - με δείκτες φερεγγυότητας στο 196,6% - η κεφαλαιακή επάρκεια του Talanx στο τέλος του 2010 ήταν σχεδόν διπλάσια από το νομικά απαιτούμενο όριο. Επιπλέον, ο Talanx εξασφάλισε μετατρέψιμη ομολογία ύψους €300 εκ. από την Ιαπωνική εταιρία ασφαλίσεων ζωής Meiji Yasuda, ένα χρηματοοικονομικό εργαλείο στο πλαίσιο συμμόρφωσης και με τις απαιτήσεις του Solvency II.

Σχολιάζοντας τις στρατηγικές επιδιώξεις της εταιρείας, ο κ. Haas προσέθεσε: «Η ισχυρή οικονομική μας θέση μας επιτρέπει να κοιτάμε τις προκλήσεις που αντιμετωπίζει ο ασφαλιστικός κλάδος από θέση ισχύος και μας δίνει τη δυνατότητα να προχωρήσουμε σε νέες εξαγορές σε υποσχόμενες αγορές τα επόμενα χρόνια. Με αυτό το σκεπτικό, η συνεργασία μας με την Meiji Yasuda ενισχύει τις προοπτικές μας για μη οργανική ανάπτυξη.»

Εντός του 2010 ολοκληρώθηκε το πρώτο στάδιο της αναδιάρθρωσης των πρωτασφαλιστικών δραστηριοτήτων του Ομίλου, με τον προσανατολισμό των δραστηριοτήτων σε κατηγορίες πελατών και τη συγκέντρωση των κεντρικών υπηρεσιών. Το 2011 ο Όμιλος προχωρά στην αναδιοργάνωση του κλάδου Ασφάλισης Ιδιωτών στη Γερμανία και των υπηρεσιών ΙΤ.

Η μείωση του λειτουργικού κέρδους στα αποτελέσματα του 2010 αντανακλά το κόστος στοχευμένων μέτρων για την τοποθέτηση του Ομίλου σε ισχυρότερη θέση για το μέλλον και την ετοιμότητα του για εισαγωγή στις κεφαλαιαγορές. Σημειώνεται ότι αν εξαιρεθούν οι έκτακτες χρεώσεις, το αποτέλεσμα του 2010 ανέρχεται στα επίπεδα του προηγούμενου έτους, που αποτέλεσε χρονιά ρεκόρ για τον Talanx.

Συνολικά, ο Όμιλος αναμένει αύξηση στα μικτά εγγεγραμμένα ασφάλιστρα της τάξεως του 3% για το 2011 με εκτίμηση που υπερβαίνει τα €23 δισ. Σύμφωνα με τον κ. Haas: «Ιδιαίτερα σημαντικοί κλάδοι για την ανάπτυξη είναι οι Βιομηχανικές Ασφαλίσεις, οι Διεθνείς Ασφαλίσεις Ιδιωτών και οι Αντασφαλίσεις». Σε όρους ζημιών, ωστόσο, το 2011 αναμένεται να είναι ακόμα μία δύσκολη χρονιά: η καθαρή επιβάρυνση από μεγάλες ζημιές στο πρώτο τρίμηνο του 2011 ανήλθε σε €675 (297) εκ. – σχεδόν σε διπλάσια επίπεδα από πέρυσι – και εκτιμάται να επηρεάσει τα τελικά αποτελέσματα του Oμίλου για φέτος.

Βασικά μεγέθη ισολογισμού Ομίλου Talanx (IFRS)

Σε εκ ΕΥΡΩ
2010
2009
Μεταβολή 2010/2009
Μικτά εγγεγραμμένα ασφάλιστρα
22,869
20,923
9.3 %
Καθαρά δεδουλευμένα ασφάλιστρα
18,753
17,323
8.3 %
Μικτός λειτουργικός δείκτης Γενικών Ασφαλίσεων (Combined ratio in property/casualty insurance and non-life reinsurance1)
100.9
96.7
4.2 % μονάδες
Καθαρά έσοδα από επενδύσεις
3,177
2,6583
19.5 %
Κέρδη προ των τόκων και φόρων (EBIT)
1,032
1,4973
-31.1 %
Καθαρά κέρδη (μετά από φόρους)
670
8933
-25.0 %
Καθαρά έσοδα (αφαιρ. δικαιωμάτων μειοψηφίας)
220
4853
-54.6 %
Απόδοση ιδίων κεφαλαίων2
4.6
11.83
-7.2 % μονάδες
Επενδύσεις
83,422
76,3853
9.2 %


1) Προσαρμοσμένος μικτός δείκτης συμπεριλαμβανομένων εσόδων από τόκους σε διακρατούμενα κεφάλαια και προκαταβολές συμβολαίων
2) Καθαρά έσοδα Ομίλου για την περίοδο (εξαιρουμένων δικαιωμάτων μειοψηφίας) σε σχέση με μέσα ίδια κεφάλαια (εξαιρουμένων δικαιωμάτων μειοψηφίας)
3) Προσαρμοσμένα βάσει IAS 8

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου