Ελεύθερη Ενημέρωση - Βήμα στην ΆποψηΤρίτη, 31 Μαΐου 2011

Επιχορήγηση ασφαλιστικών εισφορών από ΟΑΕΔ

Πηγή: Καθημερινή
Με την επιχορήγηση από τον ΟΑΕΔ σε ποσοστό 100% των ασφαλιστικών εισφορών (εργοδοτών και εργαζομένων) και έως τρεις μήνες επιχειρεί το υπουργείο Εργασίας να αναστείλει την αύξηση της «μαύρης» εργασίας στον τουριστικό κλάδο.

Η επιχορήγηση, συνολικού ύψους 95 εκατ. ευρώ, θα αποδίδεται μέσω της χρέωσης του αλληλόχρεου λογαριασμού ΙΚΑ/ΕΤΑΜ - ΟΑΕΔ και της αντίστοιχης πίστωσης του λογαριασμού του εργοδότη. Οι επιχειρήσεις μπορούν να επιχορηγηθούν από 1-4-2011 έως 31-10-2011, εξαιρουμένου του διαστήματος από 1-6-2011 έως 31-8-2011.


Σύμφωνα με την ανακοίνωση που εξέδωσε χθες ο ΟΑΕΔ, σκοπός του προγράμματος είναι η επαναπρόσληψη ή η πρόσληψη 70.000 ανέργων σε εποχικής και συνεχούς λειτουργίας ξενοδοχειακά καταλύματα, κύρια και μη, τουριστικά γραφεία και τουριστικά λεωφορεία. Ως βάση για τον ποσοστιαίο υπολογισμό των ποσών επιχορήγησης λαμβάνονται οι πραγματικές μηνιαίες ακαθάριστες αποδοχές των εργαζομένων.

Οι αποδοχές πρέπει να αντιστοιχούν μέχρι του ύψους του 30πλάσιου του κατώτατου βασικού ημερομισθίου, όπως ορίζεται από την Eθνική Γενική Συλλογική Σύμβαση Eργασίας. Oσοι επιθυμούν (αναδρομικά) να υποβάλουν αίτηση υπαγωγής για τον Απρίλιο πρέπει υποχρεωτικά να καταθέσουν αίτηση και για τον Μάιο και να έχουν τον ίδιο τουλάχιστον αριθμό εποχικού προσωπικού που απασχολούσαν στις 30-4-2010 και στις 31-5-2010. Για τον Μάιο πρέπει να έχουν τον ίδιο τουλάχιστον αριθμό εποχικού προσωπικού που απασχολούσαν στις 31-5-2010. 

Επίσης, για τον Σεπτέμβριο πρέπει να έχουν τον ίδιο τουλάχιστον αριθμό εποχικού προσωπικού που απασχολούσαν στις 30-9-2010 και στις 31-5-2011. Αντιστοίχως, για Οκτώβριο πρέπει να έχουν τον ίδιο τουλάχιστον αριθμό προσωπικού που απασχολούσαν στις 31-5-2011 και 31-10-2010. Στο πρόγραμμα εντάσσονται και νέες επιχειρήσεις για το εποχικό προσωπικό τους, για το χρονικό διάστημα από 1-4-2011 έως 31-10-2011, εξαιρουμένου του διαστήματος από 1-6-2011 έως 31-8-2011.

Υστερα από την πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος, οι επιχειρήσεις που επιθυμούν να ενταχθούν στο πρόγραμμα, εφ’ όσον υπάρχουν κενές θέσεις, υποβάλλουν ηλεκτρονικά αίτηση υπαγωγής η οποία είναι αναρτημένη στην ιστοσελίδα του Οργανισμού (www. oaed. gr) και την αποστέλλουν μέσω του συστήματος ηλεκτρονικών αιτήσεων (http: //ait. oaed. gr/) στο ΚΠΑ ή ΚΠΑ2, στην αρμοδιότητα του οποίου υπάγεται η έδρα της τουριστικής επιχείρησης, επιλέγοντας από τη σχετική στήλη.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου