Ελεύθερη Ενημέρωση - Βήμα στην ΆποψηΔευτέρα, 30 Μαΐου 2011

Ιδιωτικές κλινικές: Διαπραγματεύσεις δανείων αναζητώντας ρευστότητα

Πηγή: Ημερησία
Προτεραιότητα επιβίωσης αποτελεί σήμερα για τις επιχειρήσεις του κλάδου της υγείας η αναμόρφωση των υψηλών δανείων, εν μέσω της σημερινής δύσκολης οικονομικής συγκυρίας. 

Η ύφεση στην αγορά, η πτώση των εσόδων και η συμπίεση των περιθωρίων κέρδους αποτελούν ένα εκρηκτικό μείγμα για τις επιχειρήσεις του κλάδου που πλέον δεν πληρούν τους όρους βάσει των οποίων πριν λίγα χρόνια συνήψαν τις δανειακές τους συμφωνίες.

Συμφωνίες
 
Επιπλέον οι εν λόγω συμφωνίες περιλαμβάνουν επιτόκια ιδιαίτερα ελκυστικά που ανταποκρίνονταν όμως σε άλλη οικονομική πραγματικότητα από τη σημερινή και είναι δεδομένη η πρόθεση των τραπεζών να τα «αναπροσαρμόσουν».

Διαπραγματεύσεις με τις τράπεζες για την αναμόρφωση του δανεισμού τους αναζητώντας καλύτερους όρους πραγματοποιούν όλες οι επιχειρήσεις του κλάδου και το αποτέλεσμα της διαπραγμάτευσης αυτής θα καθορίσει σε μεγάλο βαθμό τόσο τα μεγέθη τους όσο και τη δυνατότητά τους να επικρατήσουν έναντι του ανταγωνισμού σε μια ιδιαίτερα απαιτητική συγκυρία. Στο πλαίσιο αυτό ευνοημένο φαίνεται πως είναι το Υγεία το οποίο ανήκοντας στον όμιλο της MIG έχει πρόσβαση στην τράπεζα του ομίλου για την αναμόρφωση της χρηματοπιστωτικής του πολιτικής.

Ταυτόχρονα, η έλλειψη ρευστότητας στην αγορά λόγω της ύφεσης και της μείωσης των εσόδων κάνει επιτακτική την ανάγκη μείωσης του χρηματοοικονομικού κόστους. Οι ιδιωτικές κλινικές αναζητούν τρόπους ενίσχυσης των εσόδων τους, με νέες συνεργασίες, πακέτα υπηρεσιών και προσφορές.

Υγεία
 
Με στόχο τη μείωση του χρηματοοικονομικού κόστους του ομίλου από τα επίπεδα που ήταν το 2010 η διοίκηση του ομίλου Υγεία έχει επικεντρωθεί στην αναμόρφωση της πιστωτικής του στρατηγικής. Η μείωση του συνολικού δανεισμού του ομίλου αποτελεί προτεραιότητα και γι' αυτό η εισηγμένη προχωρεί σε αύξηση κεφαλαίου ύψους 88 εκατ. ευρώ αλλά και στη σύναψη ομολογιακών δανείων.

Ο δανεισμός του ομίλου Υγεία ήταν 145 εκατ. ευρώ το 2010 και επιπλέον 60 εκατ. ευρώ για το Μητέρα. Τα έσοδα της αύξησης κεφαλαίου πρόκειται να χρησιμοποιηθούν για τη μείωση του συνολικού δανεισμού, ενώ πραγματοποιούνται συζητήσεις και για τη σύναψη ομολογιακών δανείων προς αντικατάσταση υπαρχόντων δανείων.

Το 2010 ήταν μια δύσκολη χρονιά για τον όμιλο λόγω της απαιτητικής συγκυρίας. Το δυσμενές οικονομικό περιβάλλον, σε συνδυασμό με τον εντεινόμενο ανταγωνισμό στο μαιευτικό κλάδο, αλλά και την υστέρηση στην απόδοση της θυγατρικής εταιρείας του Ομίλου στη Τουρκία, οδήγησαν στη μείωση των λειτουργικών αποτελεσμάτων του Ομίλου ΥΓΕΙΑ.

Η Διοίκηση του Ομίλου αντιλαμβανόμενη τη σημαντική μείωση του διαθέσιμου εισοδήματος των ελληνικών νοικοκυριών, προχώρησε στην πλήρη απορρόφηση του ΦΠΑ στις υπηρεσίες υγείας από την 1η ημέρα εφαρμογής του, προσφέροντας ουσιαστικά ισόποση μείωση των τιμολογίων του.

Ιασώ
 
Την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου κατά 15 εκατ. ευρώ με σκοπό κυρίως την μείωση του τραπεζικού δανεισμού έχει προτείνει το Διοικητικό Συμβούλιο του ομίλου Ιασώ.

Κατά το 2010, δόθηκε ιδιαίτερη έμφαση στον περιορισμό του λειτουργικού κόστους των εταιρειών του ομίλου, ενώ οι σημαντικές μειώσεις τιμών και η αναβάθμιση των μαιευτικών κλινών διατήρησαν ανταγωνιστικές τις υπηρεσίες του ομίλου.

Ο όμιλος ΙΑΣΩ στο 2010 ήταν ο μοναδικός κερδοφόρος, και το σύνολο των υποχρεώσεων του ομίλου το 2010 ήταν 157 εκατ. ευρώ.

Οι στόχοι του ομίλου για φέτος είναι η ενίσχυση της ρευστότητας, η προσέλκυση νέων ιατρών, η βελτίωση περιθωρίων κερδοφορίας και η βελτίωση των αποτελεσμάτων των νέων επενδύσεων.

Ντυνάν
 
Προχωρεί η διαδικασία διαπραγματεύσεων μεταξύ Ντυνάν και Marfin Bank για την επανέγκριση του δανείου ύψους 90 εκατ. ευρώ του νοσοκομείου που είχε καταγγείλει η τράπεζα πριν από δύο χρόνια.

Μετά την ολοκλήρωση του ελέγχου από τη Grant-Thorton, που αποτελούσε προϋπόθεση για την τράπεζα, οι διαπραγματεύσεις εκτιμάται ότι θα έχουν ολοκληρωθεί μέχρι τις αρχές Ιουνίου.

Ταυτόχρονα, προτεραιότητα για το νοσοκομείο αποτελεί η ενίσχυση της ρευστότητάς του και η αύξηση των εσόδων του και στο πλαίσιο πρόκειται να πραγματοποιηθούν συγκεκριμένες κινήσεις.

Η ρευστότητα του νοσοκομείου, εξάλλου αναμένεται να ενισχυθεί από την πληρωμή 10 από τα 14 εκατ. ευρώ που χρωστάει ο ΟΠΑΔ στο νοσοκομείο. «Η διαπραγμάτευση αυτή αναμένεται να έχει ολοκληρωθεί μέχρι τον Ιούνιο», σύμφωνα με τον κ. Α.Φιλιππίδη, ο οποίος όμως απέφυγε να πραγματοποιήσει εκτίμηση για την τελική έκβαση των συνομιλιών.
 
Ιατρικό
 
Σε διαδικασία επαναδιαπραγμάτευσης των όρων ομολογιακού των 146,5 εκατ. ευρώ, με τις πιστώτριες τράπεζες βρίσκεται και το Ιατρικό Αθηνών, καθώς παραβίασε όρους της δανειακής σύμβασης πέντε μόλις μήνες μετά την έναρξη της περιόδου αποπληρωμής.

Η άνοδος του δείκτη καθαρού τραπεζικού δανεισμού προς EBITDA δημιουργεί προβλήματα στο υπάρχον ομολογιακό του ομίλου. Κι αυτό γιατί ο δείκτης καθαρού τραπεζικού δανεισμού προς EBITDA που το 2010 διαμορφώθηκε στο 22,36, ενώ σύμφωνα με τη δανειακή σύμβαση έπρεπε να είναι μικρότερος ή ίσος του 5,50.

Το αποτέλεσμα, σύμφωνα με πληροφορίες, είναι να καταστεί το δάνειο από μακροπρόθεσμο σε βραχυπρόθεσμο και έτσι ξεκίνησαν αυτόματα οι διαπραγματεύσεις με τις πιστώτριες τράπεζες.

Η συμφωνία για το ομολογιακό δάνειο έγινε το 2007 και ήταν συνολικού ύψους 149,3 εκατ. ευρώ και χορηγήθηκε από κοινοπραξία τριών τραπεζών (Alpha, Εθνική, Eurobank).

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου