Ελεύθερη Ενημέρωση - Βήμα στην ΆποψηΔευτέρα, 28 Φεβρουαρίου 2011

Έκκληση ΕΣΕΕ για διατήρηση του δικαιώματος επέκτασης των κλαδικών συμβάσεων

Πηγή: Καθημερινή

Στην ολομέλεια του Ανώτατου Συμβουλίου Εργασίας (ΑΣΕ), έχουν σωρευθεί σήμερα πάρα πολλές Συλλογικές Συμβάσεις Εργασίας οι οποίες και εκκρεμούν, για την κήρυξή τους ως υποχρεωτικών, όπως σημείωσε ο πρόεδρος της Εθνικής Συνομοσπονδίας Ελληνικού Εμπορίου (ΕΣΕΕ) κ. Β. Κορκίδης στη συνεδρίαση στο υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης, αναφορικά με την αναβάθμιση του ρόλου και την καλύτερη λειτουργία του ΑΣΕ.

Επίσης η ΕΣΕΕ ζήτησε τη διατήρηση του δικαιώματος επέκτασης των κλαδικών συμβάσεων από τον υπουργό, με το σημερινό κριτήριο της κάλυψης του 51% του κλάδου. 

Όπως ανέφερε ο κ. Κορκίδης, τα δύο Τμήματα του ΑΣΕ, όπου η ΕΣΕΕ συμμετέχει με εκπροσώπους της, υπολειτουργούν. Ειδικότερα, το τμήμα ισότητας των δύο φύλων έχει να συνεδριάσει πλέον του έτους, παρά την αύξηση των αρμοδιοτήτων του. Επίσης, το Συμβούλιο Υγιεινής και Ασφάλειας της Εργασίας, για διάφορους λόγους και λόγω εκκρεμότητας ορισμού νέου γενικού γραμματέα, εκτιμάται ότι δεν λειτουργεί στον βαθμό που απαιτείται.

Ειδικότερα, ως προς την αρμοδιότητα του ΑΣΕ, που απορρέει από το άρθρο 11 παρ. 2 του ν. 1876/1990, να γνωμοδοτεί προ της έκδοσης της Υπουργικής απόφασης για επέκταση και κήρυξη υποχρεωτικής της Συλλογικής Σύμβασης Εργασίας για όλους τους εργαζόμενους του κλάδου ή του επαγγέλματος, υπό τις προϋποθέσεις ότι ήδη δεσμεύει εργοδότες που απασχολούν το 51% των εργαζομένων του κλάδου ή επαγγέλματος, η ΕΣΕΕ θεωρεί ότι τόσο η διατύπωση όσο και η διατήρηση σε ισχύ του άρθρου, συμβάλλει στο υγιές επιχειρηματικό περιβάλλον και στην ανταγωνιστικότητα των επιχειρήσεων μας.

Απαιτείται, κατά την ΕΣΕΕ, καλύτερη τεκμηρίωση και άμεση συλλογή στοιχείων, με ηλεκτρονικό τρόπο του αριθμού των εργαζομένων, ώστε να μην δημιουργούνται καθυστερήσεις και αμφισβητήσεις καθώς η διατήρηση της δυνατότητας επέκτασης των ΣΣΕ, συμβάλλει στην αποφυγή στρέβλωσης του ανταγωνισμού, καθώς μορφοποιείται, ύστερα από ελεύθερες συλλογικές διαπραγματεύσεις, μια συνολική και ρεαλιστική πρόταση, η οποία βοηθάει στην εμπέδωση ασφάλειας και κλίματος κοινωνικής ειρήνης και συνοχής.

Η ΕΣΕΕ, επανέλαβε ακόμη ότι το μισθολογικό κόστος στο εμπόριο έχει διαμορφωθεί σε ρεαλιστικά επίπεδα, σύμφωνα και με τον οικογενειακό χαρακτήρα των επιχειρήσεων, οι οποίες - όπως σημειώθηκε - δύσκολα θα μπορούσαν να προχωρήσουν σε εξατομικευμένες ειδικές συλλογικές επιχειρησιακές συμβάσεις εκτός βεβαίως εξαιρετικών περιπτώσεων.


Οι προτάσεις της ΕΣΕΕ για την αναβάθμιση του Συμβουλίου είναι:

- Άμεση ενεργοποίηση τόσο της Ολομέλειας όσο και των Τμημάτων, με ορισμένες υποχρεωτικές συνεδριάσεις ανά μήνα (π.χ. 1-2 τακτικές συνεδριάσεις τουλάχιστον τον μήνα και βεβαίως οπότε ανακύπτει θέμα).

- Ισχυροποίηση του γνωμοδοτικού ρόλου του ΑΣΕ και της εκπροσώπησης των εργοδοτικών και εργατικών οργανώσεων. Έτσι στην Ολομέλεια τουλάχιστον, προτείνουμε την συμμετοχή τριών εκπροσώπων των εργοδοτικών οργανώσεων, από τον ΣΕΒ, την ΕΣΕΕ και την ΓΣΕΒΕΕ αντίστοιχα.

- Απαλλαγή του Συμβουλίου από γραφειοκρατικές διαδικασίες (π.χ. έγκριση υπερωριών).

- Υποχρεωτική γνωμοδότηση σε θέματα που αναφέρονται σε τροποποιήσεις - συμπληρώσεις του Νομοθετικού πλαισίου, η έλλειψη της οποίας θα πλήττει την εγκυρότητα του νομοθετήματος.

- Απάλειψη ανενεργών διατάξεων, όπως π.χ του Τμήματος Αμοιβής και Όρων για την νομιμότητα των ΣΣΕ, καθώς και για τις αποδοχές εργαζομένων που φοιτούν σε αναγνωρισμένες σχολές κ.λπ.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου