Ελεύθερη Ενημέρωση - Βήμα στην ΆποψηΠέμπτη, 16 Μαΐου 2019

Η τηλεϊατρική στα σχέδια δύο ασφαλιστικών

Image result for telemedicine

Στην Ελλάδα σε αντίθεση με άλλες Ευρωπαϊκές χώρες το σύστημα της τηλεϊατρικής επίσημα δεν έχει αναπτυχθεί, δεν έχει τεθεί ως προτεραιότητα σε εθνικό επίπεδο. Με άλλα λόγια σύμφωνα με το ρεπορτάζ του IW δεν υπάρχουν δεδομένα που να είναι συνδεδεμένα με ηλεκτρονικούς φακέλους υγείας, δεν έχει υπάρξει εκπαίδευση στο αντικείμενο αυτό, δεν υπάρχουν οδηγίες και συστάσεις για το τρόπου εφαρμογής, δεν υπάρχει περιγραφή των χαρακτηριστικών των πιστοποιητικών για όσους παρέχουν την υπηρεσία, δεν υπάρχουν παραδείγματα, σχέδια δράσεων. Το κυριότερο απουσιάζει το νομικό πλαίσιο, σχετικές έρευνες αγοράς, τρόποι προστασίας τω ν προσωπικών δεδομένων και άδειες για την άσκηση του επαγγέλματος.
Διαβάστε αυτό το άρθρο:

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου