Ελεύθερη Ενημέρωση - Βήμα στην ΆποψηΤετάρτη, 13 Ιουνίου 2018

Οι ΕΠΥ στην ελληνική ασφαλιστική αγορά: Τα ερωτήματα και οι προσπάθειες της ΕΑΕΕ

Αν και έχουν ειπωθεί ουκ ολίγα –άλλες φορές με σύνεση κι άλλες με υπερβολή–, οι ασφαλιστικές και αντασφαλιστικές επιχειρήσεις με έδρα σε οποιοδήποτε κράτος-μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης υπό καθεστώς ελεύθερης παροχής υπηρεσιών λειτουργούν, όντως, στην Ελλάδα βάσει κανόνων και ρυθμίσεων που έχουν θεσπιστεί. Δεν αμφισβητείται αυτό, καθώς υπάρχει και στον Ν. 4364/2016 (ΦΕΚ Α 13).
Διαβάστε αυτό το άρθρο:

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου