Ελεύθερη Ενημέρωση - Βήμα στην ΆποψηΠέμπτη, 25 Ιανουαρίου 2018

Προαιρετική συνέχιση της ασφάλισης στον ΕΦΚΑ

Σχετική εικόνα

Με την εγκύκλιο 3/2018 κοινοποιήθηκαν οι διατάξεις των άρθρων 18, 34 παρ. 2 και 37 του Ν.4387/2016 Ενιαίο Σύστημα Κοινωνικής Ασφάλειας - Μεταρρύθμιση ασφαλιστικού - συνταξιοδοτικού συστήματος - Ρυθμίσεις φορολογίας εισοδήματος και τυχερών παιγνίων και άλλες διατάξεις, όπως έχουν τροποποιηθεί και ισχύουν, οι διατάξεις της παρ. 2 του άρθρου 96 του Ν.4387/2016 όπως έχουν αντικατασταθεί με όμοιες της παρ. 1 του άρθρου 56 του Ν. 4445/2016, καθώς και οι διατάξεις της ΚΥΑ αρ. Φ. 80000/οικ.21628/936 /17.5.2017, με τις οποίες ρυθμίζονται με ενιαίο τρόπο θέματα προαιρετικής συνέχισης της ασφάλισης των ασφαλισμένων του ΕΦΚΑ, και γίνονται γνωστά τα κάτωθι:
Διαβάστε αυτό το άρθρο:

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου