Ελεύθερη Ενημέρωση - Βήμα στην ΆποψηΤετάρτη, 13 Δεκεμβρίου 2017

Υποχρεωτικά τα POS για ασφαλιστές εκτός των ασφαλίσεων ζωής

Image result for pos

Δημοσιεύθηκε στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης υπουργική απόφαση για συμπλήρωση και τροποποίηση της αριθμ. 45231/2017 απόφασης των Υπουργών Οικονομίας και Ανάπτυξης και Οικονομικών, Ρύθμιση Υποχρέωσης Αποδοχής Πληρωμών με Κάρτα, σύμφωνα με το άρθρο 65 του ν. 4446/2016, (Α΄ 240) (Β΄ 1445)
Στους κλάδους που προστίθενται (στο άρθρο 1) αναφέρεται ο ΚΑΔ 65.12 Ασφάλειες εκτός από τις ασφάλειες ζωής
Διαβάστε αυτό το άρθρο:

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου