Ελεύθερη Ενημέρωση - Βήμα στην ΆποψηΠαρασκευή, 20 Οκτωβρίου 2017

Πτώχευση- Ανάκληση αδείας Ασφαλιστικής εταιρίας. Η έγερση των αξιώσεων κατά του Επικουρικού Κεφαλαίου

Related image

Η έγερση των αξιώσεων κατά του Επικουρικού Κεφαλαίου για εκκρεμείς υποθέσεις προ του Νόμου 4036/16 (31.12.2015)

Στις εκκαθαρίσεις των ασφαλιστικών επιχειρήσεων οι οποίες επέρχονται από την 1-1- 2016 και εφεξής εφαρμόζεται αποκλειστικά η διαδικασία που προβλέπεται στο άρθρο 242 του Ν. 4364/2016 και για τους δικαιούχους ασφαλίσεων αστικής ευθύνης από την κυκλοφορία αυτοκινήτων. (Αναγγελία της απαιτήσεως στον ασφαλιστικό εκκαθαριστή, επαλήθευση αυτών των απαιτήσεων και σύνταξη από τον τελευταίο κατάστασης των βεβαιωμένων απαιτήσεων).
Διαβάστε αυτό το άρθρο:

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου