Ελεύθερη Ενημέρωση - Βήμα στην ΆποψηΤετάρτη, 20 Σεπτεμβρίου 2017

Τι δείχνουν τα στοιχεία της EIOPA για την ελληνική ασφαλιστική αγορά

Related image

Την "ακτινογραφία" του ελληνικού ασφαλιστικού κλάδου (και των υπολοίπων χωρών της ΕΕ) παρουσίασε η Ευρωπαϊκή Αρχή Ασφαλίσεων και Επαγγελματικών Συντάξεων (EIOPA), με συγκρίσιμα στοιχεία για το ενεργητικό, το παθητικό, τα ασφάλιστρα και τους δείκτες για τις Ελάχιστες Κεφαλαιακές Απαιτήσεις (MCR) και Κεφαλαιακές Απαιτήσεις Φερεγγυότητας (SCR). Τα στοιχεία αυτά περιέρχονται στη δεύτερη σειρά περιεκτικών στατιστικών πληροφοριών για το τρίτο και τέταρτο τρίμηνο του 2016, βάσει της κανονιστικής αναφοράς για το Solvency II.

Σύμφωνα με τα στοιχεία αυτά, το συνολικό ενεργητικό του ελληνικού ασφαλιστικού κλάδου στο τέλος του περασμένου έτους "άγγιξε" τα 16 δισ. ευρώ (15,944 δισ. ευρώ), έναντι 15,74 δισ. ευρώ το τρίτο τρίμηνο του 2016. Από το ποσό αυτό, τα 11,116 δισ. ευρώ (ή 69,7% του συνόλου) αφορούσαν επενδύσεις εξαιρούμενων των στοιχείων ενεργητικού που συνδέονται με index-linked και unit-linked συμβόλαια τα 2,27 δισ. ευρώ (ή 14,3% του συνόλου) αφορούσαν index-linked και unit-linked συμβόλαια, και τα 2,55 δις. ευρώ (ή 16% του συνόλου) άλλες επενδύσεις. Σημειώνεται ότι το συνολικό ενεργητικό της ασφαλιστικής αγοράς της ΕΕ ανερχόταν το Δεκέμβριο του 2016 σε 7,2 τρισ. ευρώ.
Διαβάστε αυτό το άρθρο:

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου