Ελεύθερη Ενημέρωση - Βήμα στην ΆποψηΔευτέρα, 12 Ιουνίου 2017

Αλλάζουν οι τιμολογήσεις σε αυτοκίνητο και υγεία από τον Σεπτέμβριο ;

Image result for reprice

Πολύ πιθανές θεωρούνται από στελέχη της αγοράς , οι αυξήσεις στα ασφάλιστρα υγείας και αυτοκινήτου το β’ εξάμηνο 2017 και ειδικά μετά τον Σεπτέμβριο. Αιτία είναι οι μικρές αυξήσεις στα αντασφάλιστρα διεθνώς εξαιτίας των γεωπολιτικών ανησυχιών και κινδύνων αλλά και το γεγονός ότι οι κλινικές εξακολουθούν να παραμένουν σε υψηλό κίνδυνο λόγω τραπεζικών δανεισμών και των πολιτικών της πολιτείας σχετικά με το claw back και το rebate, δηλαδή επιμήκυνση του χρόνου εξόφλησης και περικοπής των ποσών που οφείλονται στις κλινικές.
Το 2017 εμφανίζει μία βελτιωμένη εικόνα σε σχέση με το 2016 στο α’ τρίμηνο αλλά από τα στοιχεία των ασφαλιστικών εταιρειών , η εικόνα αυτή δεν είναι σταθερή και είναι εύκολα ανατρέψιμη.

Το γεγονός ότι τα αποτελέσματα Solvency II με δείκτες στις 31 /12/2017 είναι θετικά στην πλειονότητα των εταιρειών, δεν πρέπει να εφησυχάζει τις εταιρείες αφού η καθυστέρηση της Αξιολόγησης (από το β’ τρίμηνο 2017) έχει αυξήσει το country risk και επηρεάζει όλα τα στοιχεία Ενεργητικού που μπορεί να κάνουν τη διαφορά. Συνεπώς οι ασφαλιστικές θα χρειαστούν να συντηρήσουν και στο β’ εξάμηνο πρακτικές υψηλών αποθεματοποιήσεων και αντασφαλίσεων προκειμένου να μην έχουν ανάγκη για πρόσθετα νέα κεφάλαια.
Διαβάστε αυτό το άρθρο:

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου