Ελεύθερη Ενημέρωση - Βήμα στην ΆποψηΤετάρτη, 14 Ιουνίου 2017

Αλλαγές στις ασφαλιστικές εταιρείες από την υιοθέτηση του ΔΠΧΑ 17

Image result for change of course

Σημαντικές αλλαγές για τις ασφαλιστικές εταιρείες φέρνει η υιοθέτηση του Διεθνούς Προτύπου Χρηματοοικονομικής Αναφοράς 17 (ΔΠΧΑ 17), όπως προκύπτει από πρόσφατη εκδήλωση της PwC, η οποία πραγματοποιήθηκε τον Μάιο στην Αθήνα.

Το ΔΠΧΑ 17, το οποίο θα εφαρμοστεί από το 2021, αναπτύσσει ένα ενιαίο λογιστικό πρότυπο για τα ασφαλιστήρια συμβόλαια, με στόχο να εξαλείψει τις τρέχουσες ασυνέπειες και να ενισχύσει τη συγκρισιμότητα μεταξύ των οικονομικών καταστάσεων.
Διαβάστε αυτό το άρθρο:

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου