Ελεύθερη Ενημέρωση - Βήμα στην ΆποψηΤρίτη, 23 Μαΐου 2017

Solvency II: Τι είναι οι έλεγχοι φερεγγυότητας και τι έδειξαν

Για πρώτη φορά στην ιστορία της ιδιωτικής ασφάλισης , οι ασφαλιστικές εταιρείες ανήρτησαν χθες στις ιστοσελίδες τους (sites) τους ελέγχους φερεγγυότητας και χρηματοοικονομικής κατάστασής όπως προέβλεπαν τα Solvency II. Πρόκειται ουσιαστικά για την έγγραφη απεικόνιση των απαιτήσεων των Solvency II που αφορούν τόσο τους δείκτες της κεφαλαιακής επάρκειας των επιχειρήσεων όσο και τα ποιοτικά χαρακτηριστικά των στοιχείων ενεργητικού και παθητικού.

Για πρώτη φορά , οι ασφαλιστικές εταιρείες καλούνται να υπολογίσουν και να αναφέρουν γραπτώς όχι μόνο τα αποθέματά τους αλλά και τους κινδύνους που ελλοχεύουν την επιχείρηση, το περιβάλλον μέσα στο οποίο δραστηριοποιείται. Επίσης για πρώτη φορά ιστορικά εκτός από τα ποσοτικά δεδομένα καλούνται οι εταιρείες να παρουσιάσουν την αξιολόγηση του ανθρώπινου δυναμικού στις θέσεις εξουσίας και ελέγχου, τις δικλείδες ασφαλείας τους έναντι πιθανών εξωτερικών κινδύνων καθώς και τα πενταετή business plans που έχουν καταστρώσει. Για να δημιουργηθούν αυτοί οι έλεγχοι χρειάστηκαν πάρα πολλές εργατοώρες για κάθε επιχείρηση που σε άλλες περιπτώσεις αφορούσαν υπερωριακές εργασίες ανθρώπων από τις οικονομικές υπηρεσίες, σε άλλες δημιουργία νέων τμημάτων και σε άλλες (στις περισσότερες) ανάθεση σε εξωτερικούς συνεργάτες (outsourcing).
Διαβάστε αυτό το άρθρο:

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου