Ελεύθερη Ενημέρωση - Βήμα στην ΆποψηΤετάρτη, 19 Απριλίου 2017

Το νέο καθεστώς ασφάλισης των μελών διοικητικού συμβουλίου ανωνύμων εταιρειών

Image result for new

Ο νέος ασφαλιστικός νόμος 4387/2016 έχει αποτελέσει αντικείμενο πολλών συζητήσεων. Ιδιαίτερα το θέμα της ασφάλισης των μελών διοικητικού συμβουλίου ανωνύμων εταιρειών αποτέλεσε επί μακρόν σημείο αμφισβήτησης.

Η πρόσφατη (από 24/3/2017) εγκύκλιος του αρμόδιου υπουργείου για την παράλληλη ασφάλιση ερμήνευσε τις σχετικές διατάξεις ως εξής:

• Τα πρόσωπα που διορίζονται ως μέλη Δ.Σ. μιας Α.Ε. και λαμβάνουν αμοιβή, καταβάλλουν εισφορά ως μισθωτοί, η οποία υπολογίζεται επί της αμοιβής κατ’ αποκοπή (άρθρο 38). Επισημαίνεται ότι τα ανωτέρω πρόσωπα δεν καταβάλλουν εισφορές υπέρ συνεισπραττομένων κλάδων.
Διαβάστε αυτό το άρθρο:

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου