Ελεύθερη Ενημέρωση - Βήμα στην ΆποψηΠέμπτη, 24 Νοεμβρίου 2016

Θέση εργασίας στην Ευρώπη Ασφαλιστική

Image result for employment position
Απαιτούμενα Προσόντα/Εμπειρία
Πτυχίο Νομικής. Τυχόν μεταπτυχιακός τίτλος σπουδών στο εμπορικό, ασφαλιστικό ή διοικητικό δίκαιο θα συνεκτιμηθεί.
Τουλάχιστον 3ετή εμπειρία στους τομείς του εμπορικού ή/και ασφαλιστικού δικαίου.
Άριστη γνώση της αγγλικής γλώσσας (γραπτά και προφορικά). Γνώση δεύτερης ξένης γλώσσας θα συνεκτιμηθεί στην επιλογή.
Άριστη γνώση ηλεκτρονικών υπολογιστών
Περιγραφή Θέσης
Διαβάστε αυτό το άρθρο:

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου