Ελεύθερη Ενημέρωση - Βήμα στην ΆποψηΠέμπτη, 21 Ιουλίου 2016

International Life : Ποια είναι τα μεταβιβαζόμενα συμβόλαια στην Εθνική Ασφαλιστική

 Ο Πίνακας Μεταβιβαζόμενων Ατομικών Συμβολαίων περιλαμβάνει όσα ατομικά συμβόλαια την 31/05/2016 πληρούσαν όλα τα παρακάτω i., ii, iii., iv. και v. αναφερόμενα κριτήρια

Δεν είχαν ακυρωθεί ή ελευθεροποιηθεί μέχρι την 31/05/2016, λόγω μη έγκαιρης πληρωμής της τελευταίας δόσης των ασφαλίστρων τους στην ασφαλιστική εταιρία International Life ΑΕΑΖ, σύμφωνα με τα αναφερόμενα στην αντίστοιχη Ειδοποίηση Πληρωμής Ασφαλίστρων τους και τους αντίστοιχους όρους του ατομικού συμβολαίου.
Διαβάστε αυτό το άρθρο:

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου