Ελεύθερη Ενημέρωση - Βήμα στην ΆποψηΔευτέρα, 25 Ιουλίου 2016

H Επίσημη ενημέρωση συνεργατών της Enterprise Hellas σχετικά με τις εξελίξεις της Enterprise Insurance Company Plc.


Διαβάστε παρακάτω την επίσημη ενημέρωση συνεργατών της Enterprise Ηellas σχετικά με τις εξελίξεις της Εnterprise Insurance Company Plc. και την ανακοίνωση στην επίσημη ιστοσελίδα της εποπτικής αρχής του Γιβραλτάρ σχετικά με την ισχύ των υπαρχόντων ασφαλιστηρίων συμβολαίων.

"Αγαπητοί Συνεργάτες,

Επικοινωνούμε μαζί σας, προκειμένου να σας ενημερώσουμε για τις τελευταίες εξελίξεις σχετικά με την Enterprise Insurance Company PLC.

Στις 22/7/2016 το Διοικητικό Συμβούλιο της Enterprise Insurance Company PLC (EIC) έλαβε ειδοποίηση από την Εποπτική Αρχή του Γιβραλτάρ (Gibraltar Financial Services Commission - GFSC) με την εντολή να σταματήσει άμεσα την σύναψη νέων συμβολαίων ασφάλισης στα πλαίσια του Τμήματος 105 του Νόμου περί  Χρηματοοικονομικών Υπηρεσιών (Ασφαλιστικών Εταιριών) του 1987. Αυτή η ενέργεια έχει πραγματοποιηθεί σε συμφωνία με το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας προκειμένου να προστατευθούν τα συμφέροντα των ασφαλισμένων.

Τα ασφαλιστήρια συμβόλαια δεν έχουν λήξει ούτε έχουν ακυρωθεί, αλλά συνεχίζουν να ισχύουν.
Όσον αφορά την καταβολή αποζημιώσεων θα ακολουθήσει νεότερη ενημέρωση αμέσως μετά τον διορισμό προσωρινού εκκαθαριστή.

Σε επιβεβαίωση των παραπάνω μπορείτε να βρείτε περισσότερες επίσημες πληροφορίες στην ηλεκτρονική δ/νση http://www.fsc.gi/fsc/home.htm της Εποπτικής Αρχής του Γιβραλτάρ (GFSC), καθώς και Απαντήσεις σε συνήθη Ερωτήματα (FAQ).

Για διευκόλυνσή σας, πλήρης μετάφραση της σχετικής σελίδας, ακολουθεί στο τέλος του μηνύματός μας.

Για οποιαδήποτε εξέλιξη καθώς και για τις διαδικασίες που θα ακολουθηθούν στην έδρα της εταιρείας στο Γιβραλτάρ -με την οποία είμαστε σε διαρκή επικοινωνία- θα σας ενημερώνουμε άμεσα.

Θέλουμε να σας διαβεβαιώσουμε ότι προβαίνουμε σε όλες τις απαραίτητες ενέργειες, προκειμένου να συνεχισθεί η μεταξύ μας άριστη συνεργασία και η σωστή ενημέρωση των ασφαλισμένων πελατών σας."

         Enterprise Hellas S.A.
         Λ. Μεσογείων 364
         Αγία Παρασκευή, 15341
         Τηλ.: 211 10 36546
         Fax : 211 10 36526
         Email: salessupport@enterprisehellas.gr


(ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ)

Δήλωση σχετικά με την Enterprise Insurance Company PLC

Στις 22 Ιουλίου 2016 η  Επιτροπή Χρηματοοικονομικών Υπηρεσιών του Γιβραλτάρ (η Επιτροπή) εξέδωσε οδηγίες σύμφωνα με το Τμήμα 105 του Νόμου περί  Χρηματοοικονομικών Υπηρεσιών (Ασφαλιστικών Εταιριών, ο "Νόμος"), δίνοντας την εντολή στην Enterprise Insurance Company PLC ("Enterprise" ή "Εταιρεία") να σταματήσει άμεσα την σύναψη νέων συμβολαίων ασφάλισης. Αυτό σημαίνει ότι η Εταιρεία δεν επιτρέπεται να εκδίδει νέα ασφαλιστήρια συμβόλαια.

Η Επιτροπή επίσης εξέδωσε συγκεκριμένες οδηγίες σύμφωνα με το τμήμα 100 του Νόμου συμπεριλαμβανομένης της απαγόρευσης στην Enterprise να πραγματοποιεί πληρωμές, εκτός εάν έχουν προηγουμένως εγκριθεί από την Επιτροπή, προκειμένου να προστατευθεί η περιουσία της Enterprise.

Η Επιτροπή προβαίνει σε λήψη μέτρων για την έναρξη της διαδικασίας εκκαθάρισης με τη συνεργασία της Enterprise για να υποβάλλει σχετική αίτηση. Η πρόθεση της είναι να ζητήσει τον διορισμό προσωρινού εκκαθαριστή.

Η Επιτροπή λαμβάνει αυτά τα μέτρα κατόπιν εισήγησης της Enterprise, ότι η Εταιρεία δεν πληροί τους όρους φερεγγυότητας και δεν κατάφερε να εξασφαλίσει επιπρόσθετη χρηματοδότηση.

Η Επιτροπή προβαίνει στις δέουσες διαδικασίες για προστασία των ασφαλισμένων.  Η Επιτροπή έχει ενημερώσει την Ευρωπαϊκή Αρχή Ασφαλίσεων και Επαγγελματικών Συντάξεων καθώς και τις σχετικές εποπτικές αρχές της Γαλλίας, Ελλάδας, Ιταλίας, Νορβηγίας, Ιρλανδίας και Ηνωμένου Βασιλείου, όπου η Enterprise εξέδιδε ασφαλιστήρια οχημάτων και άλλα ασφαλιστήρια.


Αν είστε κάτοχος ασφαλιστηρίου της Enterprise

Η ομάδα μας είναι διαθέσιμη να απαντήσει σε όποιες απορίες μπορεί να έχετε – παρακαλώ επικοινωνήστε στη διεύθυνση enterprisepolicyholders@fsc.gi ή τηλεφωνικά στο +350 20040284


Ερωτήσεις και απαντήσεις

Η Επιτροπή Χρηματοοικονομικών Υπηρεσιών του Γιβραλτάρ έχει λάβει μέτρα για τον έλεγχο της οικονομικής κατάστασης της εταιρείας και την προστασία των ασφαλισμένων. Η Επιτροπή συνεργάζεται με την εταιρεία και αιτείται τον διορισμό προσωρινού εκκαθαριστή για να διενεργήσει λεπτομερέστερη εκτίμηση της κατάστασης.

Η Επιτροπή θα ανανεώνει αυτές τις "Συχνές Ερωτήσεις" όποτε προκύπτουν περισσότερες πληροφορίες.


Ε.1 Είμαι ασφαλισμένος της Εταιρείας, τι θα απογίνει η ασφάλιση μου;

Το ασφαλιστήριό σας είναι σε ισχύ. Η παρούσα κατάσταση δεν τερματίζει ούτε ακυρώνει τα συμβόλαια ασφάλισης. Περισσότερες πληροφορίες θα ακολουθήσουν αν και εφόσον ληφθούν περαιτέρω μέτρα.


Ε.2 Ως κάτοχος υπάρχοντος ασφαλιστηρίου, χρειάζεται να προβώ σε κάποια ενέργεια;

Εφόσον τα ασφαλιστήρια παραμένουν σε ισχύ δεν χρειάζεται να προβείτε σε καμία ενέργεια σε αυτή τη φάση.


Ε.3 Μπορώ να ακυρώσω το ασφαλιστήριο αυτοκινήτου μου με την εταιρεία Enterprise Insurance Company Plc; Δικαιούμαι επιστροφής χρημάτων για τα ασφάλιστρα που έχω πληρώσει;

Οι όροι και οι προϋποθέσεις του ασφαλιστηρίου σας παραμένουν σε ισχύ. Παρακαλώ ανατρέξτε στα έγγραφα της ασφάλισής σας σχετικά με τις ακυρώσεις.


Ε.4 Έχω μία ζημία, τι θα συμβεί με αυτό;

Η  ζημιά σας θα εξεταστεί αφότου διοριστεί προσωρινός εκκαθαριστής.


Ε.5 Θέλω να υποβάλλω δήλωση ζημιάς, τι πρέπει να κάνω για αυτό;

Παρακαλώ απευθυνθείτε στον τηλεφωνικό αριθμό για δηλώσεις ζημιών που σας έχει δοθεί στα έγγραφα της ασφάλισής σας.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου