Ελεύθερη Ενημέρωση - Βήμα στην ΆποψηΠαρασκευή, 30 Δεκεμβρίου 2011

Geniki Bank: Πλήρης κάλυψη της ΑΜΚ


Την πλήρη κάλυψη της Αύξησης του Μετοχικού της Κεφαλαίου ανακοίνωσε σήμερα η Γενική Τράπεζα της Ελλάδος.
Η ΑΜΚ πραγματοποιήθηκε με καταβολή μετρητών ποσού 575.097.829,20 ευρώ με την έκδοση και διάθεση 1.437.744.573 νέων, κοινών, ονομαστικών μετοχών ονομαστικής αξίας 0,30 ευρώ η κάθε μία και τιμή διάθεσης 0,40 ευρώ ανά μετοχή, με δικαίωμα προτίμησης υπέρ των παλαιών μετόχων σε αναλογία 10,125 νέες κοινές ονομαστικές για κάθε 1 παλαιά μετοχή.
Όπως ανακοίνωσε η τράπεζα, οι παλαιοί μέτοχοι άσκησαν το δικαίωμα προτίμησης από τις 14/12/2011 έως και τις 28/12/2011 με την καταβολή συνολικού ποσού 508.660.249,20 ευρώ, που αντιστοιχεί σε 1.271.650.623 νέες κοινές ονομαστικές μετοχές, ήτοι ποσοστό κάλυψης 88,45%. Οι 166.093.950 αδιάθετες μετοχές διατέθηκαν στην Societe Generale
Το τελικό ποσοστό κάλυψης της Αύξησης του Μετοχικού Κεφαλαίου ανέρχεται σε 100% και το συνολικό αντληθέν ποσό σε 575.097.829,20 ευρώ.
Κατόπιν των ανωτέρω, το μετοχικό κεφάλαιο της Τράπεζας θα αυξηθεί ισόποσα κατά 431.323.371,90 ευρώ, με την έκδοση 1.437.744.573 νέων κοινών ονομαστικών μετοχών ονομαστικής αξίας 0,30 ευρώ έκαστη ενώ η διαφορά ύψους 143.774.457,30 ευρώ θα αχθεί σε πίστωση του Αποθεματικού από έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιο απαγορευομένης της διάθεσης του ποσού αυτού για πληρωμή μερίσματος ή ποσοστών.
Πηγή: Nαυτεμπορική

Διαβάστε αυτό το άρθρο:

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου