Ελεύθερη Ενημέρωση - Βήμα στην ΆποψηΔευτέρα, 28 Φεβρουαρίου 2011

Πόσο και πως θα μειώνονται οι ασφαλιστικές εισφορές στο ΙΚΑ

Πηγή: asfalisinet.gr

Την 1η Ιουλίου θα αρχίζει η εφαρµογή της ηλεκτρονικής κάρτας εργασίας µε «αντάλλαγµα» τη µείωση των ασφαλιστικών εισφορών κατά 10% σε πρώτη φάση. Μέτρο που θα εφαρµοστεί σε εθελοντική βάση και σε περιοχές, κλάδους και είδος ιδιωτικών επιχειρήσεων που θα καθοριστούν µε υπουργική απόφαση.
 
Σύμφωνα με την σχετική ρύθµιση, οι επιχειρήσεις και (για πρώτη φορά) οι εργαζόµενοί τους που θα ενταχθούν, αλλά θα παραβιάσουν το σύστηµα της ηλεκτρονικής καταγραφής της ώρας προσέλευσης και της ώρας αποχώρησης από την εργασία, θα πληρώνουν πρόστιµα

Πρόστιµο και τρίµηνη κατάργηση της έκπτωσης στις ασφαλιστικές εισφορές θα έχουν και όσες επιχειρήσεις εγκαταστήσουν αλλά δεν χρησιµοποιήσουν το νέο σύστηµα. Το ποσοστό έκπτωσης των ασφαλιστικών εισφορών θα είναι αρχικά 10% (θα οριστεί µε υπουργική απόφαση αν το όφελος θα επιµερίζεται στον εργοδότη και στον εργαζόµενο) και θα φτάσει σε βάθος χρόνου στο 25%.
 
Στο μεταξύ το ΙΚΑ- ΕΤΑΜ δημιούργησε ειδικό κωδικό (µε αριθµό 40) στον οποίο θα δηλώνονται οι νέοι 16-24 ετών εξάλλου σε ειδικό κωδικό πρέπει ναδηλώσουν στο ΙΚΑ – ΕΤΑΜµε τις ΑΠ∆ (Αναλυτική Περιοδική ∆ήλωση) έως τις 28 Φεβρουαρίου οι επιχειρήσεις τους νέους 16 – 24 ετών που έχουν προσλάβει µέσω του OΑΕ∆ για την απόκτηση εργασιακής εµπειρίας µε επιδότηση των εισφορών έως το 80% του κατώτατου µισθού. 

Συμφωνα με εγκύκλιο του ΙΚΑ – ΕΤΑΜ μέχρι 28 Φεβρουαρίου θα πρέπει να καταβάλουν και τις εισφορές που αναλογούν για επιδοτούµενη απασχόληση το 2010 (Oκτώβριο – Νοέµβριο και ∆εκέµβριο). Αφορά τους 10.000 άνεργους νέους για τους οποίους προβλέπεται η επιδότηση µέσω του OΑΕ∆ των εισφορών στο80% του µισθού για 12 µήνες (α’στάδιο) και στο 70% για άλλους 12 µήνες µετά της λήξη της σύµβασης απόκτησης εργασιακής εµπειρίας και εφόσον συµφωνηθεί η συνέχιση της απασχόλησης (β’ στάδιο).

Σύµφωνα µε την εγκύκλιο: εάν έχουν ήδη υποβληθεί ΑΠ∆ µε λανθασµένα στοιχεία επιδοτουµένων, τα υποκαταστήµατα του ΙΚΑ – ΕΤΑΜ θα ενηµερώσουν τουςεργοδότες να καταθέτουν νέες ΑΠ∆ µε µαγνητικά µέσα. Εάν έχουν αποδοθεί από επιδοτούµενες επιχειρήσεις επιπλέον ασφαλιστικές εισφορές ενώ δεν τις όφειλαν, δύναται να επιστραφούν ως αχρεωστήτως καταβληθείσες ή να συµψηφιστούν. 

Oι ΑΠ∆ που θα υποβληθούν µέχρι τις 28/2/2011 θα θεωρηθούν εµπρόθεσµες (χωρίς κυρώσεις). Oι εισφορές που αντιστοιχούν στις αποδοχές µισθολογικών περιόδων 10ος /2010, 11ος/2010 και 12ος/2010 και αφορούν τους επιχορηγούµενους εργαζόµενους θα θεωρηθούν εµπρόθεσµες εφόσον καταβληθούν έως τις 28/2/2011.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου