Ελεύθερη Ενημέρωση - Βήμα στην ΆποψηΔευτέρα, 28 Φεβρουαρίου 2011

Μείωση κατά 4,33% στις ασφαλίσεις ζωής το 2010

Πηγή: asfalisinet.gr

Με τις ασφαλίσεις ζωής να εμφανίζουν μείωση κατά 4,33% το 2010 η συνολική παραγωγή ασφαλίστρων παρουσιάζει οριακή αύξηση, που οφείλεται κατά κύριο στην αύξηση κατά 6,39% που παρουσίασαν οι ασφαλίσεις ζημιών το 2010, σε σύγκριση με το 2009.
 
Ειδικότερα, τα συνολικά ακαθάριστα εγγεγραμμένα ασφάλιστρα και δικαιώματα ανήλθαν σε 5.424.205.279,56 ευρώ, έναντι 5.343.034.539,15 ευρώ το 2009 (αύξηση 1,52%) σύμφωνα με συγκεντρωτικά στοιχεία που ανακοίνωσε η εποπτική αρχή για την ιδιωτική ασφάλιση της Τράπεζας της Ελλάδος.

Στις ασφαλίσεις ζωής τα εγγεγραμμένα ασφάλιστρα και δικαιώματα ανήλθαν, το 2010, στα 2.323.047.895,81 ευρώ, έναντι 2.428.123.395,42 ευρώ το 2009 (μείωση 4,33%). Στις Ασφαλίσεις κατά Ζημιών, τα ακαθάριστα εγγεγραμμένα ασφάλιστρα και δικαιώματα ανήλθαν σε 3.101.157.383,75 ευρώ, έναντι 2.914.911.143,73 ευρώ το 2009 (αύξηση 6,39%).
Αναλυτικά η παραγωγή ασφαλίστρων ανά κλάδο ασφάλισης για το 2010 ήταν:

Ασφαλίσεις κατά Ζημιών στο σύνολο ακαθάριστων εγγεγραμμένων ασφαλίστρων και δικαιωμάτων :

Ατυχήματα: 59.686.920,91 ευρώ
Ασθένειες: 20.224.928,16 ευρώ
Χερσαία Οχήματα: 413.682.324,29 ευρώ
Αεροσκάφη: 364.300,99
Πλοία: 19.527.045,88 ευρώ
Μεταφερόμενα Εμπορεύματα: 34.810.872,19 ευρώ
Πυρκαϊά και Στοιχεία της Φύσεως: 469.829.417,09 ευρώ
Λοιπές Ζημιές Αγαθών: 142.934.616,27 ευρώ
Αστική Ευθύνη από Χερσαία Οχήματα: 1.561.173.114,63 ευρώ
Αστική Ευθύνη από Αεροσκάφη: 695.126,73 ευρώ
Αστική Ευθύνη Πλοίων, Σκαφών: 7.620.956,06 ευρώ
Γενική Αστική Ευθύνη: 87.270.167,48 ευρώ
Πιστώσεις: 45.657.204,84 ευρώ
Εγγυήσεις: 4.272.186,16 ευρώ
Διάφορες Χρηματικές Απώλειες: 28.838.368,27 ευρώ
Νομική Προστασία: 60.021.172,28 ευρώ
Βοήθειας: 144.548.661,53 ευρώ.

Στις ασφαλίσεις ζωής το σύνολο ακαθάριστων εγγεγραμμένων ασφαλίστρων και δικαιωμάτων για το 2010 ήταν:

Ζωής: 1.664.591.119,84 ευρώ
Ζωής που συνδέονται με επενδύσεις: 281.936.633,52 ευρώ
Υγείας: 47.091.842,02 ευρώ
Κεφαλαιοποίησης: 106.799,77 ευρώ
Διαχείρισης Ομαδικών Συνταξιοδοτικών Κεφαλαίων: 329.321.500,66 ευρώ

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου