Ελεύθερη Ενημέρωση - Βήμα στην ΆποψηΠέμπτη, 30 Δεκεμβρίου 2010

4 στις 10 επιχειρήσεις είχαν κάμψη στα κέρδη

Πηγή: Ελευθεροτυπία

Μόλις μία στις πέντε επιχειρήσεις (19%) της Θεσσαλίας είχε βελτίωση αποτελεσμάτων το β' εξάμηνο του 2010, ενώ χειρότερα είχε το 42% των επιχειρήσεων, σύμφωνα με την εξαμηνιαία έρευνα του Συνδέσμου Βιομηχανιών Θεσσαλίας-Κεντρικής Ελλάδος, που δόθηκε χθες στη δημοσιότητα. 

Σύμφωνα με την έρευνα, τα προβλήματα που αντιμετώπιζαν οι επιχειρήσεις στο α' εξάμηνο του έτους επιδεινώνονται και εντοπίζονται στη μείωση της ζήτησης, τον περιορισμό των τραπεζικών πιστώσεων και τους κινδύνους από τις ακάλυπτες επιταγές

Η έρευνα πραγματοποιήθηκε με ερωτηματολόγιο πολλαπλών ερωτήσεων, σε 112 μεταποιητικές επιχειρήσεις των νομών της Θεσσαλίας και της Στερεάς Ελλάδας, την περίοδο από 1/12 έως 20/12/2010, και τα βασικά της συμπεράσματα είναι τα εξής: 

* Τα αποτελέσματα του β' εξαμήνου είναι θετικά μόνο για περίπου 19% των επιχειρήσεων, που παρουσίασαν έστω και μικρή αύξηση σε τζίρο - κέρδη. Αντίθετα, μεγάλη κάμψη δηλώνει το 42%. 

* Τα ήδη μεγάλα προβλήματα που αντιμετώπιζαν οι επιχειρήσεις μέσα στο 2010, το β' εξάμηνο διευρύνονται περαιτέρω. Σε σχέση με τις αντίστοιχες απαντήσεις τους για το α' εξάμηνο, η εικόνα φαίνεται να έχει επιδεινωθεί σημαντικά. 

* Μόνο μία στις πέντε επιχειρήσεις του δείγματος δεν έχει υποστεί μείωση παραγγελιών και παραγωγής στο β' εξάμηνο του '10. Η αντίστοιχη σχέση στο α' εξάμηνο ήταν μία στις τρεις. 

* Δραματικά, επίσης, εξελίσσεται και ο κύκλος εργασιών κατά το β' εξάμηνο, όπου σχεδόν το 44% των μονάδων δηλώνει απώλεια της τάξης του 10%-30%, και μόνον το 22% περίπου δηλώνει «καμία απώλεια». Οι αντίστοιχες τιμές του α' εξαμήνου ήταν 39% και 36%. 

* Παρά το γεγονός ότι οι επιχειρήσεις είναι αποδέκτες αυτού του κακού περιβάλλοντος και πιέζονται ασφυκτικά από τις αρνητικές συνέπειες της κρίσης, πάνω από τις μισές του δείγματος δηλώνουν ότι δεν έχουν προχωρήσει σε αλλαγές των εργασιακών τους σχέσεων. 

* Ενα αισιόδοξο μήνυμα που προκύπτει από τα στοιχεία της έρευνας είναι ο προγραμματισμός των επιχειρήσεων για το 2011, σε σχέση με τα επενδυτικά τους σχέδια. 

Οι μισές σχεδόν επιχειρήσεις δηλώνουν ότι για το επόμενο έτος σχεδιάζουν να υλοποιήσουν επενδυτικά σχέδια, γεγονός που θα πρέπει να εκτιμηθεί και με βάση τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν το 2010. 

* Τέλος οι επιχειρήσεις, καταθέτοντας τις εκτιμήσεις τους για την περίοδο εξόδου της ελληνικής οικονομίας από την κρίση, σε ποσοστό πάνω από το 90% του δείγματος την οριοθετούν μετά το 2011. *

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου