Ελεύθερη Ενημέρωση - Βήμα στην ΆποψηΤετάρτη, 27 Ιανουαρίου 2010

Οι επαγγελματίες θα επιβιώσουν


Στην ασφαλιστική αγορά υπάρχει έντονη κινητικότητα αυτήν την περίοδο και το επόμενο διάστημα αναμένονται εξελίξεις.

Ωστόσο, η έντονη ανησυχία που πάντα υπάρχει για το ασφαλιστικό στη χώρα μας, δε δημιουργεί πρόβλημα δραστηριότητας και πωλήσεων για τους πραγματικούς επαγγελματίες χρηματοασφαλιστικούς συμβούλους. Εξάλλου σε περιόδους κρίσης κάποιοι βλέπουν «κρίση», κάποιοι άλλοι όμως βλέπουν «ευκαιρίες».


Από μόνο του το ασφαλιστικό πρόβλημα της χώρας μας δημιουργεί ευκαιρίες στην ιδιωτική ασφάλιση η οποία, πραγματικά ως ο τρίτος πυλώνας, μπορεί να αποτελέσει σημαντική εναλλακτική/συμπληρωματική λύση.

Οπωσδήποτε όμως η οικονομική κρίση αναμένεται να οδηγήσει σε σημαντικό ξεκαθάρισμα σε επίπεδο χρηματοοασφαλιστικών συμβούλων και αρκετοί θα οδηγηθούν εκτός κλάδου.

Μία παραδοχή όχι ευχάριστη, το αντίθετο, αλλά αναγκαίο όμως εφόσον η αγορά το απαιτεί, και το οποίο θ’ αποτελέσει μακροπόθεσμα θετική εξέλιξη για τον κλάδο.

Αναμένεται ότι θα παραμείνουν στο χώρο οι επαγγελματίες ασφαλιστικοί σύμβουλοι, που υπηρετούν το επάγγελμα με σοβαρότητα, ειλικρίνεια και συνέπεια δίνοντας τους την δυνατότητα για παροχή υψηλού ποιοτικά επιπέδου υπηρεσιών, με τελικό αποδέκτη τον ωφελημένο και φυσικά ευχαριστημένο πελάτη.

Ανακατατάξεις αναμένονται επίσης και σε επίπεδο ασφαλιστικών εταιριών. Μετά την καταλυτική ημερομηνία της εφαρμογής του SOLVENCY II, το 2012, θα καταλήξουμε σ’ ένα ολιγάριθμο πίνακα ασφαλιστικών εταιριών που θα μπορούν με τη σειρά τους να παρέχουν αναβαθμισμένες υπηρεσίες προς τους ασφαλισμένους και την εξασφάλιση της άμεσης και έγκαιρης αποζημίωσής τους όταν αυτό θα απαιτείται.

Ρίτα Χριστοδουλάτου, Διευθύνων Σύμβουλος, Life Planners ΕΠΕ

Πηγή: Insuranceworld

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου