Ελεύθερη Ενημέρωση - Βήμα στην ΆποψηΠαρασκευή, 12 Ιουλίου 2019

IFRS17: Παράταση - ανάσα για ασφαλιστικές

Image result for transparency

Διευκολύνσεις στην προσπάθεια των ασφαλιστών παγκοσμίως να εφαρμόσουν ένα πρότυπο που θα οδηγήσει σε αυξημένη διαφάνεια σχετικά με την κερδοφορία των επιχειρήσεών τους παρέχουν οι προτεινόμενες τροποποιήσεις για το ΔΠΧΑ (IFRS 17) "Ασφαλιστήρια Συμβόλαια" – το νέο λογιστικό πρότυπο για τις ασφαλίσεις, όπως δημοσιεύτηκαν από την Επιτροπή Διεθνών Λογιστικών Προτύπων (IASB)
Διαβάστε αυτό το άρθρο:

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου