Ελεύθερη Ενημέρωση - Βήμα στην ΆποψηΠέμπτη, 15 Ιουνίου 2017

PwC: Η υιοθέτηση του ΔΠΧΑ 17 φέρνει αλλαγές για τις ασφαλιστικές

Image result for iasb

Το Πρότυπο θα αλλάξει θεμελιωδώς τον λογιστικό χειρισμό των ασφαλιστήριων συμβολαίων και θα επιφέρει σημαντικές επιπτώσεις στα επιχειρηματικά μοντέλα των ασφαλιστικών εταιρειών.

Στις 18 Μαΐου 2017, το Συμβούλιο Διεθνών Λογιστικών προτύπων (IASB) ολοκλήρωσε το μακροχρόνιο έργο του για την ανάπτυξη του Διεθνούς Προτύπου Χρηματοοικονομικής Αναφοράς 17 αναφορικά με τα Ασφαλιστήρια Συμβόλαια (ΔΠΧΑ 17), το οποίο αντικαθιστά το υφιστάμενο πρότυπο ΔΠΧΑ 4.
Διαβάστε αυτό το άρθρο:

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου