Ελεύθερη Ενημέρωση - Βήμα στην Άποψη



Παρασκευή, 16 Ιουνίου 2017

Έγκριση μηχανισμού αντιστροφής της επιβάρυνσης ΦΠΑ

Related image

Πως η ευρωπαϊκή ένωση θέλει να αντιμετωπίσει το πρόβλημα της απάτης στο ΦΠΑ (carousel) η οποία κοστίζει 50 δις ετησίως

Το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο σήμερα θα κληθεί να εγκρίνει γενική προσέγγιση επί πρότασης οδηγίας του Συμβουλίου που επιτρέπει την προσωρινή εφαρμογή γενικευμένου μηχανισμού αντιστροφής της επιβάρυνσης ΦΠΑ, κατά παρέκκλιση από τις βασικές γενικές αρχές του ισχύοντος συστήματος ΦΠΑ στην ΕΕ.
Διαβάστε αυτό το άρθρο:

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου